Điều kiện gửi hàng theo đường hàng không

Công ty nhận hàng và gửi hàng theo điều kiện nhận gửi của hiệp hội vận tải Đức. Allgemeine Speditionsbedingungen
(ADSp) và Theo các hiệp đinh quốc tế về vận chuyển hàng không IATA. Các điều kiện cơ bản như sau:

  1. Công ty chỉ nhận hàng hóa thông thường GCR, không nhận các mặt hàng như chất cháy nổ, hóa chất nguy hiểm, các loại cồn, acid, các hộp xịt có hình ngọn lửa, nứớc hoa. Không nhận các hộp xịt có hình đầu lâu. Tất cả các mặt hàng này nếu muốn gửi phải khai báo và gửi theo hệ thống gửi đặc biệt. Nếu cố tình giấu trong kiện hàng người gửi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường cho công ty khi các chi phí xảy ra ít nhất là 50€ đi lại sân bay xử lý lấy ra hàng hóa.
  2. Công ty không nhận các mặt hàng nhỏ đắt tiền, dễ bị ăn cắp như dây chuyền, nhẫn, đồng hồ, kim cương, nước hoa, kim loại quý. Nếu muốn gửi phải thỏa thuận riêng và khai báo chính xác, đóng bảo hiểm. Công ty không nhận các mặt hàng cấm ví dụ như ma túy, thuốc gây mê và các loại hóa chất thuốc mà muốn gửi phải có giấy phép của cơ quan chức năng.
  3. Không phải là công ty đóng gói, công ty không có trách nhiệm đóng gói cho khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm đóng gói hàng hóa cẩn thận tránh vỡ dập khi vận chuyển, công ty không chịu trách nhiệm nếu lỗi không do công ty gây ra. Khách hàng có thể mua bảo hiểm chống hỏng vỡ kiện hàng. Công ty có thể hỗ trợ giúp khách hàng đóng gói, hay thay đổi thùng Carton cho khách hàng, nếu như kiện hàng của khách khi đến công ty bị hỏng hóc hay nhầu nát. Khi thay đổi công ty sẽ báo ngay cho khách hàng.
  4. Công ty có quyền mở kiện hàng của khách nếu có nghi vấn có chất cấm hay khai không đầy đủ, hay cần kiểm tra hàng hóa của khách hàng. Hàng hóa sau đó sẽ được đóng lại như cũ. Công ty được phép ghép kiện hàng của khách cùng các kiện khác vào 1 lô hàng để thuận tiện cho việc vận tải.
  5. Khách hàng có trách nhiệm khai báo đầy đủ, trị giá hàng hóa để công ty khai báo hải quan phía Đức, và Vietnam, khách phải chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chức năng Đức như hải quan, an ninh, Luffahrtsbundesamt cho hàng hóa khách hàng gửi. Giá trị khai báo hải quan này không được dùng làm cơ sở để đòi bồi thường nếu không may lô hàng bị mất, thất lạc hay móc trộm tại sân bay Vietnam hay Đức.
  6. Hàng hóa khách hàng gửi được bảo hiểm theo hiệp định quốc tế của hiệp hội hàng không quôc tế IATA; Hiệp định Vacsava và hiệp định Montreal, Không may hàng hóa bị mất hay thất lạc, hay móc trộm, công ty cũng như hãng hàng không sẽ bồi thường tới 20USD/kg -IATA, kể cả kiện hàng có trị giá cao hơn.
  7. Tất cả các điều khoản khác có giá trị, nếu không may một trong các điều khoản trên không đúng với pháp luật quy định.