Nhận hàng như thế nào?

Sau khi công ty HORIZON CARGO nhận được hàng của khách hàng, nếu đầy đủ các giấy tờ cần thiết, công ty sẽ làm vận đơn hàng không, và thủ tục hải quan để gửi kiện hàng cho khách hàng theo yêu cầu. Khách hàng sẽ nhận được vận đơn vận tải hàng không, AWB ( có thể nhận qua email nếu khách hàng gửi bưu điện). Với mã số vận đơn này AWB Number khách hàng có thể xem được hành trình của kiện hàng. Người nhà của khách hàng có thể dùng vân đơn để lấy hàng tại sân bay. Trong trường hợp dịch vụ trọn gói, chúng tôi sẽ tự lấy hàng cho khách hàng và mang cho khách hàng theo dịch vụ thỏa thuận.

Khách hàng sẽ nhận được hàng tại văn phòng đại diện của chúng tôi tại Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh, hoẵc công ty đại diện sẽ gửi hàng cho thân nhân của khách hàng theo yêu cầu.