Hàng hóa nguy hiểm

Thông báo cho tất cả khách hàng vì lý do an ninh

Vì nhiều trường hợp khách hàng cố tình giấu nước hoa hộp xịt có hình ngọn lửa, xịt khoáng, đồng hồ, dây chuyền, vật dụng quý, các loại hàng cấm, hàng hóa nguy hiểm, điện thoại di động, IPAD, I phone trong thùng hàng và bị an ninh sân bay ở Đức cũng như Vietnam phát hiện và mở ra kiểm tra, tịch thu, hay vứt đi để đảm bảo an ninh chuyến bay. Khi mở kiện hàng ra, các hàng hóa khác trong thùng hàng cũng bị mất hay bị thất lạc. Công ty bị phạt vì vi phạm an ninh, an toàn bay , phải trả tiền kiểm tra bằng tay, trả tiền phạt vi phạm an ninh hàng không,hàng hoá bị giữ lại sân bay, về chậm, thất lạc, công ty HORIZON CARGO quy đinh rõ:

  1. Công ty không chịu trách nhiệm về việc mất hàng, móc trộm hàng, thất lạc hàng do khách hàng cho các chất cấm vào trong thùng hàng.
  2. Khách hàng phải bồi thường và chịu phạt ab 50€/ kiện hàng, nếu có chất cấm như nước hoa, hộp xịt, các loại chất có hình ngọn lửa, hóa chất cấm.
  3. Công ty chỉ giao hàng khi khách hàng đã trả tiền phạt do các hãng hàng không quy định- Tất cả các kiện hàng bị kiểm tra đều được an ninh hàng không Đức dán băng dính đỏ ghi : Swisssport Security, Portground, hay Zoll ….

Khách hàng liên lạc cụ thể báo cho công ty nếu muốn gửi hộp xịt khoáng, hay đồ đắt đồ đắt tiền như đồng hồ, điện thọai di động, máy tính, iPad… Trong tất cả trường hợp này lệ phí sẽ khác xa so vói hàng hoá thông thường.